Zpět Info

Detail projektu Novostavba skladové haly AXIMA

Místo: Hruškové Dvory, Jihlava

Architekt: Ing. Arch. Vít Vencour

Investor: Axima spol. s r.o.

Zajištění výkonu dozoru stavebníka pro firmu Axima. Jednolodní skladová hala, jejíž součástí je i vybudování vnitřních vestavků – kanceláří pro přímý prodej. Realizace projektu probíhala v období 08/2013 až 02/2014 – na projektu se stále pracuje.

Nosná konstrukce je tvořena železebetonovým montovaným skeletem, opláštění je provedeno z Kingspanelu příslušné tloušťky. Výhledově je uvažováno s rozšířením haly.

Součástí projektu je vytvoření kompletní infrastruktury a přípojek.