Zpět Info

Detail projektu Revitalizace interiérů kostela Božího Těla v Jablunkově

Provedení oprav a revitalizace interiéru kostela do původního stavu a doplnění o nové architektonické a výtvarné prvky v souladu s historickou hodnotou architektonického a výtvarného řešení.
Jedná se o jednolodní kostel vystavěný v roce 1620 na místě gotického v pozdně renesančních a raně barokním slohu. V roce 1932 bylo vybouráno presbyterium kostela, zbourána stará fara a na jejím místě dostavěna příčná loď s novým presbyteriem. Jednolodní longitudinální kostel se segmentem ukončeným závěrem, vestavěnou kvadratickou věží, transeptem, dvojicí vřetenových schodišť, obdélnou sakristií a osmibokou centrální kaplí na evangelijní straně lodi tvoří dominantu obce.

Jedná se o památkově chráněný objekt s číslem rejstříku ÚSKP: 27980/8-2341